Zateplenie stropu komunitného centra slamenými balíkmi

Pomôžte nám pri obnove nášho komunitného centra. V bývalom zaježovskom MNV máme lesnú škôlku, potravinovú banku aj bezpeňažný bazárik. Okrem toho, že sa tu miestni ľudia a hostia stretávajú a zabávajú, veľa času venujú opravám a zveľaďovaniu budovy. Starý veľký kamenný dom je energeticky náročné vykurovať. Cieľom projektu je zaizolovať strop budovy, pričom chceme použiť originálnu technológiu - slamené balíky v kombinácii s fúkanou celulózou (recyklovaným papierom). Takmer všetky práce vykonajú miestni ľudia a hostia formou dobrovoľníckych brigád, príspevok z grantu využijeme na zakúpenie časti materiálu.

Ako nás podporiť?

Zahlasovanie za náš projekt vám nezaberie viac ako minútu, tu je stručný návod, ako na to:

1. Prejdite na stranku https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/
2. V spodnej časti stránky na mape Slovenska kliknite na BB kraj
3. Nájdite si náš projekt a kliknite na "Hlasovať"
4. Vpíšte číslo mobilu a počkajte na overovací kód (zvyčajne príde v priebehu pár sekúnd)
5. Vložte kód na príslušné miesto na stránke a počkajte na potvrdenie platnosti hlasovania.

Podrobnejší popis nášho projektu

Budova komunitného centra v Zaježovej bola postavená začiatkom 20. storočia. Slúžila ako sídlo miestnej správy, napr. ako "četnícka stanica", neskôr (od roku 1959) ako sídlo Miestneho národného výboru. V roku 1990 Zaježová ako samostatná obec zanikla a lazy v tejto oblasti sa stali súčasťou obce Pliešovce. Odvtedy budova slúži ako základňa pre rôznorodé aktivity miestnych obyvateľov, čiže ako komunitné centrum.

Stred obce Pliešovce je zo stredu Zaježovej vzdialený (po ceste) viac než 10 km, preto je pre obyvateľov miestnych lazov pomerne komplikované využívať jej infraštruktúru a ponuku aktivít pre verejnosť. Verejná doprava medzi zaježovskými lazmi a centrom obce je nedostatočná.

Táto nevýhoda je, vďaka snahe viacerých miestnych ľudí, kompenzovaná relatívne vysokým počtom spoločenských aktivít priamo v Zaježovej. Ich základňou je často práve budova bývalého MNV, ktorá leží v centre údolia. Pripravujú sa tu aktivity pre deti, najmä predškolákov, menšie kultúrne podujatia, rôzne sezónne slávnosti (Fašiangy, vynášanie Moreny, spoločné muštovanie jabĺk), burzy, formálne aj neformálne stretnutia a pod.

Ešte intenzívnejšiemu využitiu budovy bráni jej technický stav. Problémom je najmä vykurovanie v zime. Budova je postavená tradičným štýlom v tejto oblasti - obvodové múry sú z kameňa, avšak v porovnaní s inými obytnými domami sú ich múry pomerne tenké (iba 45 cm, v porovnaní s bežnými 80 cm). Miestnosti sú vysoké (4m) a majú aj veľké okná. Izolácia podlahy neexistuje a stropy sú tiež zaizolované len slabo.

Užívatelia budovy - obyvatelia okolitých lazov zastrešení komunitným občianskym združením OZ Zaježová v minulých rokoch investovali financie aj dobrovoľnícku prácu predovšetkým do základnej údržby budovy (oprava strechy, komína, okien a pod.) a taktiež na menšie úpravy v interiéri a exteriéri (oprava dlážky, vymaľovanie miestností, oprava omietok, maľovanie okien a vonkajšieho plášťa, vytvorenie komunitnej záhrady, detského ihriska a iné).

Práce pokračujú aj ďalej a v roku 2017 sa chceme zamerať aj na zníženie tepelných strát budovy. V rámci tohto projektu chceme získať podporu na zaizolovanie stropu komunitného centra. Použiť chceme originálnu technológiu využívajúcu prírodné a recykolvané materiály.

Zaježová je známa aj tým že tu stoja prvé slamené domy na Slovensku a že je tu najväčšia koncentrácia stavieb tohto druhu. Skúsenosti miestnych ľudí s týmto materiálom chceme využiť aj pri tomto projekte. Základom izolácie stropu budú teda slamené balíky avšak kvôli väčšej efektivite práce a zlepšeniu izolácie použijeme na vyplnenie špár aj fúkanú celulózu (recyklovaný papier). Aby sa podkrovie dalo využívať, pomocou OSB dosiek a konštrukcie krovu vytvoríme na celej povale podlahu zakrývajúcu izolačné materiály.

Všetky práce budú robiť miestni ľudia a ďalší dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Výnimkou bude len zafúkavanie celulózou, ktoré musí realizovať špecializovaná firma. Práce sa uskutočnia formou troch brigád v priebehu jari 2017.

Taktiež časť materiálu (slamené balíky) poskytnú zdarma miestni ľudia. Grant využijeme na zakúpenie OSB dosiek a zafúkanie celulózou.

Priebeh prác budeme dokumentovať a výsledky projektu odprezentujeme na miestnom kultúrnom podujatí. Okrem toho pripravíme článok a zverejníme aj materiál o použitej technológii. Považujeme ju za veľmi ekologické a ekonomické riešenie zateplenia stropov (nielen) starých budov, preto ju chceme propagovať.

Hlasovať môžete po kliknutí na tento odkaz

Ako sa Vám páči tento text?: 
0
Zatiaľ nehodnotené