Zaježovňa - klub pre mladých

Hlavným cieľom Zaježovne je posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti, zvýšiť ich kompetencie pri príprave na ich spoločenský a pracovný život a zlepšiť vzťahy medzi mladými ľuďmi ako aj vzťahy mladých ľudí s komunitou a jej okolím.

V Zaježovni nájdete partnerský vzťah medzi účastníkmi a organizátormi. Vedúci aktivít sú zväčša v úlohe sprievodcov procesom vzdelávania, ktorí chcú mládež podporovať a počas celého procesu zisťovať záujmy a potreby, aby mohli aktivity prispôsobiť. V Zaježovni sa máte možnosť rozvíjať nielen na základe vlastných skúseností, no využívať aj skúsenosti, vedomosti, zručnosti a postoje ostatných, napr. vedúcich aktivít, ale aj ďalších účastníkov. Neformálne vzdelávanie vytvára priestor na spoluprácu v skupine, a tým vytvára ďalšie možnosti učenia a sebarozvoja. Zodpovednosť za výsledky leží na strane vedúcich aktivít rovnako ako aj účastníkov.

Vďaka tomu, že si každý účastník môže sám určiť, čo sa potrebuje naučiť (niekedy aj to, akým spôsobom), je zodpovednosť za výsledok na oboch stranách.

V rámci projektu Zaježovňa sme otvorili ateliéry a uskutočňujeme tieto pravidelné krúžky:

 

  • Lezecký krúžok - Bouldering
  • Perkusie workshop
  • Fotografický krúžok
  • Prírodovedecký zážitkový krúžok
  • Ateliér digitálnej tvorby
  • Ateliér voľnej výtvarnej tvorby
  • Otvorená grafická dielňa
  • Športová príprava
  • Keramická dielňa
  • Cudzie jazyky

Viac informácií na www.zajezovna.sk

Tento projekt bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Programy pre mládež na roky 2014 - 2021, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Ako sa Vám páči tento text?: 
0
Zatiaľ nehodnotené