Ako sa uživiť na lazoch

Život uprostred prírody na lazoch má svoje nezameniteľné čaro a v Zaježovej to platí obzvlášť. Mať okolo seba hektáre lúk, sadov a lesov a k tomu ako bonus dobrých susedov, ktorí sú ochotní spolupracovať a navzájom sa podporovať – pre mnohých ľudí je to naplnenie sna. Nečudo, že čoraz viac ľudí priťahuje myšlienka ujsť od ruchu miest, pridať sa ku nám, alebo žiť podobne niekde inde.  Keď však nad tým rozmýšľajú dlhšie, uvedomia si aj to, že bývanie na lazoch nie je len prechádzka rozkvitnutým sadom, že skôr či neskôr príde čas aj na otázku, ako sa uživiť. 

Existencia niekde v horách na samote je prirodzene spájaná s gazdovaním - čiže prácou, ktorá zabezpečovala ľuďom každodenný chlieb po celé stáročia a vďaka ktorej lazy vyzerajú tak ako ich poznáme. Doba sa však zmenila a práve nemožnosť iných spôsobov obživy odtiaľto vyhnala väčšinu potomkov pôvodných obyvateľov. Dôvod je jednoduchý - je fyzicky náročná a zvyčajne aj podpriemerne ohodnotená.

To platí hlavne, keď chcete gazdovať v malom. Ak trváte na tradičnom gazdovaní, musíte prijať aj veľmi skromný život, ktorý je nakoniec často aj tak závislý na dotáciách, alebo inej podpore štátu. Vyhýbať sa dotáciám znamená ešte skromnejší život a viac práce. Toto je cesta len pre veľmi odhodlaných, alebo naivných. Napriek tomu sa mnohí ľudia po nej púšťajú. Tí naivní to pomerne rýchlo vzdajú,  tí odhodlanejší bojujú so životom celé roky, kým nepríjmú nejaký kompromis. Často napríklad taký, že okrem gazdovania si nájdu iný zdroj zárobku a chov a pestovanie sa stanú doplnkovou aktivitou

Ak lipnete na farmárčení a súčasne chcete zabezpečiť sebe a rodine dostatok príjmov na slušnú existenciu, ekonomika vás tlačí do budovania farmy, modernizácie, nákupu strojov. V prvom rade musíte mať chuť a schopnosť o všetky tie stroje sa starať. Tiež musíte zohnať dostatok pozemkov, ktoré uživia nielen vás, ale aj výbavu, do ktorej ste investovali a ktorú treba splácať. A to nie je vôbec ľahké. Nielen kvôli nemalým počiatočným investíciám, ale aj kvôli tomu, že pôda je na lazoch dosť rozkúskovaná a len zriedka sa dá kúpiť veľká farma, kde by ste mohli od začiatku hospodáriť efektívne.

Drobné tradičné remeslá typu hrnčiarstvo, tkáčstvo, pletenie košíkov sú, podobne ako tradičné farmárčenie, len veľmi zriedka prácou, ktorá dokáže moderného človeka uživiť. Doba ľuďom so šikovnými rukami nepraje, práci strojov a lacným produktom z Číny už dávno nedokážu konkurovať. Možno iba v prípade, keď robia umelecky hodnotné výrobky a hlavne, keď ich vedia predať, dokážu si zarobiť na skromný život. Čiže je tu priestor skôr pre umelcov, ako pre remeselníkov.

Ak sa naozaj chcete živiť rukami, oveľa ľahšie si zarobíte stavebnými činnosťami. Šikovný človek nemá problém zohnať si prácu na stavbe a pomerne rýchlo nabrať potrebné zručnosti. Nemusí to byť nutne práca len pre mužov. Oháňať sa sekerou vedia aj mnohé ženy, pokiaľ majú na chuť. Pri niektorých prácach, napríklad robení hlinených omietok, môžu uplatniť aj umelecký talent.

Práca na stavbách má však aj veľkú nevýhodu a to, že často treba dlhodobejšie vycestovať z domu. Ak máte rodinu, dosť vám to narušuje je pohodu a čaro zo života na lazoch sa začne strácať.

Podobný problém nastáva, keď sa rozhodnete za obživou dochádzať do okolia. Pri troche šťastia nájdete zamestnanie, ktoré vám vyhovuje a v ktorom máte kvalifikáciu, aj v najbližších dedinách. Môžu to byť profesie  ako napr. učiteľ/-ka, zdravotná sestra, predavač/-ka, alebo viac či menej odborná práca pre nejakú väčšiu firmu v okolitých mestách. Pre mnohých ľudí je to prijateľná voľba, avšak každodenné dochádzanie dokáže pekne otravovať život. Človek skôr či neskôr začne uvažovať nad tým, či to stojí za to, a či by nebolo lepšie bývať tam, kde pracuje. Dvojnásobne to platí, keď začnú do okolitých škôl dochádzať aj deti.

Keď už spomínam cestovanie za prácou, spomeniem aj ďalšiu možnosť, ktorá niektorým ľuďom vyhovuje  najviac a to pracovné pobyty v zahraničí. Ak ešte, alebo už, nie ste viazaní rodinou, láskou k rodnej hrude, alebo neznalosťou žiadneho cudzieho jazyka, môžete pár mesiacov v roku zarábať v ekonomicky vyspelejších krajinách a zvyšok roka potom peniaze pomaly míňať na lazoch. Aj tu však meniace sa časy vplývajú na rozhodnutia ľudí. Rozdiel v mzdách medzi cudzinu a domovinou sa postupne zmenšuje a niektorí bývalí svetobežníci teraz radšej robia kvalifikovanú prácu doma, ako nekvalifikovanú prácu v zahraničí.

Súčasná doba – doba internetu,  mobilov ale aj lacnej a rýchlej dopravy, prináša možnosti, ktoré boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné. Vďaka týmto technológiám postupne stráca na význame to, kde sa nachádzate. Mnohé práce môžete robiť rovnako dobre z mesta, alebo z lazov. S klesajúcou nezamestnanosťou sú firmy ústretovejšie a čoraz viac z nich je ochotná súhlasiť z prácou z domu, na živnosť a všeobecne za podmienok, ktoré si určia zamestnanci. Toto zásadne mení trend v spoločnosti. Rastie počet ľudí, ktorí ľudí si uvedomujú, že dokážu spojiť výhody života na vidieku s výhodami modernej doby.

Tu v Zaježovej máme susedov, ktorí projektujú elektrické rozvody, venujú sa grafickému dizajnu, tvorbe filmov, analýze dát z vedeckých výskumov, či programovaniu. Ale aj iné práce sú možné a značne uľahčené vďaka internetu a mobilom – napríklad organizovanie akcií, či práca na projektoch občianskych združení. Internet na komunikáciu so zákazníkmi a reklamu využívajú aj živnostníci.

Práca z lazov cez internet má veľa výhod. Cestovaniu sa zvyčajne úplne nevyhnete, ale nie je ho tak veľa, ako pri každodennom dochádzaní za prácou a nie je tak na dlho, ako pri výjazdoch na stavby, či brigády do zahraničia. Vďaka rôznorodosti takýchto prác si môžete vybrať takú, ktorá je vám blízka, máte v nej skúsenosti a je relatívne dobre ohodnotená.

Ako vidíte, možností, ako sa uživiť na lazoch je veľa a každý si môže nájsť tú, ktorá mu je najbližšia. Čo nás teda ovplyvňuje pri výbere?

Ľudia sa na vidiek sťahujú z kombinácie rôznych dôvodov – kvôli zdravému životnému štýlu, rodinnej pohode, komunitnému životu, ale aj kvôli tomu, aby svojim životom dali príklad riešenia environmentálnych a sociálnych problémov, čiže z nejakých vyšších etických dôvodov.

V minulosti to bolo bežnejšie, ale aj v teraz to sčasti platí, že súčasťou hodnotového rebríčka vysťahovalcov na lazy je aj akýsi odpor k moderným technológiám. Počítače, mobily a autá nám nejak neladia s idylickou víziou života uprostred prírody. Avšak tento odpor je oveľa silnejší u ľudí, ktorí o vysťahovaní na lazy snívajú, ako u tých, ktorí tam už veľa rokov žijú.

Zábrany z moderných technológií padajú s rutinnou každodenného života. Skôr či neskôr aj tým odhodlanejším odporcom modernosti vstúpi do života práčka, mobil, internet, auto, kosačka, motorová píla... Česť výnimkám - stále sú tu aj ľudia, ktorých priťahuje ťažká fyzická práca a mnohé moderné technológie asi nikdy neprijmú, avšak takých je len veľmi málo – sú výnimkami, a nie pravidlom.

Je prirodzené, že spôsob obživy si hľadáme aj podľa toho v akej sme životnej fáze. Mladí, ničím neviazaní a skromní ľudia si môžu naplno užívať slobodu, kde len pomerne málo času trávia zarábaním a oveľa viac atraktívnejšími stránkami života. Avšak zabezpečiť si dostatok príjmov pre rodinu môže byť komplikované, najmä, keď v tej rodine nej je viac detí, keď sú staršie, alebo keď investujete veľa do stavby, či rekonštrukcie domu. A naozaj náročné to je, keď sa všetky tieto životné výzvy skombinujú...

Vďaka moderným nástrojom ušetríte čas, ktorý môžete venovať oddychu v prírode, osobnému rozvoju, rodine, komunitným aktivitám – čiže dôvodom, ktoré vás na lazy pritiahli. Nemusí to však znamenať úplné vzdanie sa ideálu dobrovoľnej skromnosti a prepadnutie bezhlavému konzumu. Mobil, či auto sú tu prostriedkami, ako si zjednodušiť život, nie naplnením životných cieľov.

Aby som na záver ilustroval to, čo som písal aj konkrétne, na svojom osobnom príklade, spíšem tu formou stručného prehľadu, čím všetkým som sa počas 23-och rokov na zaježovských lazoch živil a ako to ovplyvnila moja rodinná situácia. Počas tohto obdobia som si vyskúšal rôzne extrémy a skoro všetky druhy zarábania, ktoré som doteraz spomenul.

 • 1996 -Príchod na Zaježku (do komunitného domu na laze Sekier) po úspešnom skončení štúdia na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky STU
 • 1996 -1998 – Civilná služba - dotrieďovanie odpadov v recyklačnom stredisku, čistenie lesných skládok, organizovanie podujatí a kampane o odpadoch. Formálne ma zamestnávala obec, neformálne naše občianske združenie. Môj žold bol 45 eur mesačne a aj z neho som dosť ušetril.
 • 1998, 2000, 2001 - Pozorovanie volieb v Bosne a Hercegovine a Kosove (krátkodobé, ale dobre finančne ohodnotené misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe)
 • 1999 - Príprava amerických dobrovoľníkov a učiteľov jazyka na misiu na Slovensku (4-mesačná krátkodobá práca pre americkú vládu)
 • 1999 – 2000 – novinárska práca pre internetový magazín Changenet (sčasti som pracoval na diaľku, cez internet – asi ako jeden z prvých ľudí na Slovensku)
 • 2001 - začal som žiť s spoločnej domácnosti s terajšou manželkou Hankou, kúpili sme si dom na odľahlom laze Častobrezie (pri Zaježovej)
 • 2001 - 2002 – pokusy o gazdovanie, krátkodobé brigády v recyklačku, v stolárskej dielni, pomoc Hanke pri opatrovaní v Rakúsku a iné. Na spokojný život nám stačí 150 eur mesačne.
 • 2002 - narodenie prvého dieťaťa, Hanka ide na materskú a bude na nej 9 rokov
 • 2003 – 2007 – peciarstvo – najprv ako pomocník kamaráta zo Zaježovej, potom ako jeho partner vo firme a samostatný živnostník. Pece som staval okrem celého Slovenska aj v Čechách, Maďarsku a Chorvátsku.
 • 2005 – narodenie druhého dieťaťa
 • 2006 – 2014 – vedenie projektov a administratívne práce pre občianske združenie (prácu som si vytváral tak, že som si vymyslel projekty, zohnal na ne peniaze, zohnal ľudí a potom sme ich spoločne zrealizovali. Spočiatku som robil zdarma, potom na čiastočný úväzok a niekedy aj na plný)
 • 2007 - Odchod z Častobrezia do dočasného podnájmu v Zaježovej, narodenie dvojičiek
 • 2007 – 2008 – na rok som prerušil prácu pre občianske združenie, aby som sa venoval na 100% svojpomocnej stavbe slameného domu. Peniaze som teda nezarábal, ale šetril som ich tým, že som robil na svojej stavbe pomocné, ale aj odborné práce.
 • 2008 – najstarší syn nastúpil do komunitnej základnej školy v Zaježovej
 • 2008 – 2012 – do nového domu sme sa presťahovali už v roku 2008, avšak stále to bola iba rozostavaná stavba. Nasledujúce 4 roky sme všetok voľný čas a peniaze venovali dokončovaniu domu. Aj po roku 2012, keď sme tempo trochu zvoľnili je to náš hlavný spotrebič peňazí
 • 2011 – 2012 – Hanka začala robiť opatrovateľku v Rakúsku (na skrátené turnusy), ja som sa, popri práci pre združenie a dokončovaní domu, venoval deťom.
 • 2012 – najstarší syn začína dochádzať do školy v Pliešovciach, mladšie deti medzitým začali chodiť do školy v Zaježovej. Rodinné výdaje sú 4x vyššie, ako pred 10 rokmi.
 • 2012 – 2016 – konzultácie pre staviteľov slamených domov, workshopy a exkurzie na tému prírodného staviteľstva, praktická pomoc pri prírodných stavbách (o.i. vedenie prác na stavbe tradičnej trstinovej strechy)
 • 2012 – 2013 – Hanka pracuje ako kuchárka vo Vzdelávacom centre Zaježová. Zamestnaná je na čiastočný úväzok, najmä počas víkendov
 • 2014 – súčasnosť – Hanka sa zamestnala ako zdravotná sestra navštevujúca pacientov v regióne (ADOS). Robí na čiastočný úväzok, popritom absolvovala doplnkové štúdium na Zdravotníckej univerzite.
 • 2015 – niekoľkomesačná ťažba a online obchodovanie s alternatívnymi menami (Bitcoin a pod). Pol roka, kým ma to bavilo, a kým som v tom videl zmysel, som si celkom slušne zarábal týmto, na lazy naozaj netradičným, spôsobom.
 • 2014 – 2016 – tvorba web stránok. Sčasti som robil zdarma, ale v prvom rade som sa snažil popri inej práci, ktorá ma živila, naučiť sa čo najviac počítačových zručností. Preto som absolvoval viacero online kurzov.
 • 2016 - súčasnosť – práca v informačných technológiách pre fínsku firmu. Dva krát v týždni z Banskej Bystrice, ináč z domu.
 • 2018 – najstarší syn je na strednej škole, mladšie deti sú na základnej. Naše rodinné výdaje sú v porovnaní s rokom 2002 osemnásobné a v porovnaní s rokom 2012 dvojnásobné, avšak vďaka môjmu dobrému príjmu je rodinný rozpočet vyrovnaný a po 10-ich rokoch od začiatku stavby domu sme sa konečne zbavili finančnej tiesne.

 

Toľko môj príspevok k téme ako sa uživiť na lazoch. Jeho cieľom bolo poukázať, že možností je oveľa viac, ako sa môže zdať na prvý pohľad a pri troche snahy si každý dokáže nájsť prácu, ktorá ho uživí. Preto sa nebojte experimentovať so životom...

 

PS.

Na záver inzerát k tejto téme :)

Firma, pre ktorú pracujem, hľadá ďalších zamestnancov. Kanceláriu má v Banskej Bystrici, ale viacerí kolegovia dochádzajú aj zo vzdialenejšieho okolia. Pokiaľ sedíte a programujete niekde v Bratislave a snívate o kľudnejšom živote, pouvažujte, či sa vám neoplatí skombinovať nadpriemerné príjmy v IT oblasti a podpriemerné výdaje života na vidieku, či v menšom meste.

Pokiaľ bývate niekde na lazoch, dedine či v mestečku v okruhu hodiny jazdy od Banskej Bystrice a máte pozitívny vzťah k programovaniu, máte možnosť získať prácu, ktorá vám umožní sčasti robiť z domu, prípadne pracovať na mierne skrátený úväzok. To všetko v príjemnom, k zamestnancom priateľskom prostredí, škandinávskej firmy. Práca je navyše okorenená občasnými výjazdami (3-4 krát ročne) za kolegami a zákazníkmi z Fínska, Švédska, Nórska a Dánska.

Ak ste si nie istý, či máte na takúto prácu dostatočnú kvalifikáciu, dajte vedieť. Podobne ako ja, môžete potrebné znalosti získať formou online kurzov z pohodlia domova. Nie je to úplne ľahké, ale pri dostatočnom odhodlaní je to v pohode zvládnuteľné.

Ak nad tým začínate uvažovať, je vedieť, že práca si vyžaduje nasledovné:

 • Komunikačnú úroveň angličtiny. Nemusíte rozprávať bezchybne, ale čím lepšie ju zvládate, tým to budete mať ľahšie
 • Ak nemáte žiadne skúsenosti s programovaním (napr. tvorbou web stránok, či Javou), príprava na túto prácu by si vyžadovala viac času (rádovo v rokoch) a tiež o dosť viac odhodlania
 • Schopnosť pracovať samostatne a aj v tíme – aj keď je zamestnávateľ flexibilný, predsa je potrebné vedieť sa zladiť z jeho očakávaniami (napr. nedá sa robiť na 100% z domu, alebo úplne sa vyhnúť cestovaniu)

V prípade, že máte záujem vedieť o tejto ponuke viac, napíšte mi a pošlem vám ďalšie informácie.

Ako sa Vám páči tento text?: 
0
Zatiaľ nehodnotené