Skrášľovanie Zaježovej


V roku 2006 miestni ľudia a hostia na tábore organizovanom Pospolitosťou pre harmonický život opravili tri autobusové zástavky – nanovo postavili jednu drevenú a ostatné vymaľovali. O rok neskôr sekierski dobrovoľníci a rodičia budúcich školákov vybudovali detské ihrisko pred budovou školy. V rámci spoločnej brigády boli v centre obce vysadené ozdobné kríky a stromy. V roku 2012 sa uskutočnil z iniciatívy miestnej obyvateľky Lenky Andovej ďalší projekt, v rámci ktoého bol na hlavnej križovatke osadený drevený smerovník. Obec Pliešovce viedla projekt, v rámci ktorého bola opravená veľká časť miestnych ciest.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Obrázok používateľa OZ Zaježová
Obrázok používateľa Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce