Zber triedeného odpadu v Zaježovej a čistenie čiernych skládok


Aktivisti zo Zaježovej (najmä Igor Chýra) takmer 15 rokov viedli projekt zberu triedeného odpadu v Pliešovciach a okolitých dedinách. Po tom, čo v roku 2009 tento projekt zanikol ostala otvorená otázka, čo z odpadom v Zaježovej. Vďaka iniciatíve miestneho obyvateľa Rada Pláničku a občianskeho združenia Pospolitosť pre harmonický život získala Zaježová podporu na inštalovanie kontajnerov na zber triedeného aj netriedeného odpadu a na vytvorenie zberných miest. Projekt finančne podporila Nadácia TESCO a obec Pliešovce. Neskôr dokúpili ďalšie kontajnery z vlastných peňazí aj niektorí obyvatelia. Okrem toho každoročne prebieha „čistenie Zaježovej“. Deti zo škôl v Zaježovej a Pliešovciach zmonitorovali divoké skládky, ktoré tu vznikli v minulosti a tie postupne dobrovoľníci čistia.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Typ projektu
Jednorazový dlhodobý
Stav projektu
Ukončené