Vzdelávanie a osobný rozvoj

Podujatie

Zaježovská jarná záhrada - tvorivá a liečivá

Zaježovská jarná záhrada je oslavou života na tomto čarovnom mieste a je určená pre všetkých, ktorí na Zaježovú radi chodia alebo pre tých, ktorí o nej roky počúvajú a ešte nemali príležitosť ju navštíviť.

Termín udalosti: 
3.4. 2015 (13:00)5.4. 2015 (19:00)
Čítať ďalej...
        

Aktivita

European Voluntary Service

Since 2006 PHZ has been hosting volunteers from all over Europe within a EU programme called European Voluntary Service. For over 20 years, volunteers not only from Slovakia have been coming to Sekier to try out a life closer to nature, however prior to the involvement in the EU programme it had been difficult to provide a financial base to cover their living costs and to develop the Sekier farm.

Čítať ďalej...
        

Aktivita

Európska dobrovoľnícka služba

Pospolitosť pre harmonický život od roku 2006 v Ekokomunite Sekier a OZ Zaježová v Komunitnom centre, škole a škôlke prijímajú v rámci programu EÚ nazývanom Európska dobrovoľnícka služba mladých ľudí z rôznych končín na dlhodobé vzdelávacio-pracovné pobyty.

Čítať ďalej...
 

Podujatie

Sloboda bdelosti - meditačný seminár

Na seminári budete môcť rozvíjať neprerušované spontánne vedomie prítomnosti, striedavo v sede, v chôdzi aj pri všetkých ostatných činnostiach – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou. Rozvíjať Milujúcu Múdrosť prostredníctvom cvičení mettá a tonglen. Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a všetkým okolo. Odhaľovať sebaklamy brániace nám v nazeraní a žití Pravdy. Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou.

Termín udalosti: 
7.5. 2015 (17:00)10.5. 2015 (12:30)
Čítať ďalej...
  

Podujatie

Tvrdo, kamarátsky alebo inak?

Workshop pomenúva základné princípy a techniky jednej z najvzácnejších schopností - schopnosti prirodzene, vedome získať druhých pre spoločnú ideu a vybudovať silnú  zdieľanú firemnú kultúru alebo kultúru v organizácii.

Dva dni, venované kľúčovým princípom prirodzeného vedenia, zameriavajúce sa predovšetkým na komunikáciu, vám môžu pomôcť pochopiť súvislosti a vybavia vás základnými technikami vedenia.:

Termín udalosti: 
25.3. 2015 (18:00)27.3. 2015 (16:00)
Čítať ďalej...
      

Aktivita

Socrates Institute

The Socrates Institute came into being with the aim to create conditions for the development of young people who are not afraid to work on themselves, be responsible for their decisions and follow their visions. The project’s initiators believe that society may get significantly influenced by a single person, given that he or she has enough knowledge, courage, diligence and charisma. The focus group are university students from Slovakia. It is open to students from any field, adressing future scientists, lawyers, economists, medicians, journalists and artists.

Čítať ďalej...
      

Aktivita

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou. Iniciátori projektu veria, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, pracovitosti a charizmy. Cieľovou skupinou sú vysokoškoláci zo Slovenska. Je otvorený študentom akéhokoľvek odboru oslovuje budúcich vedcov, právnikov, ekonómov, lekárov, žurnalistov i umelcov.

Čítať ďalej...
           

Aktivita

Summer Festival on Sekier Meadows

Asia, South America, Cuba, films from the „one world festival“, screenings and discussions with the makers of the films „Vlčie hory“ (The Wolf Mountains) and „Slameny dom“ (The Strawbale House), clown performances, archery, horse riding, exhibitions of paintings and photographs and so on.

Čítať ďalej...
           

Aktivita

Letná slávnosť na sekierskych lúkach

Letnú slávnosť na sekierskych lúkach pripravuje zaježovská komunita pre všetkých, ktorí majú blízko k Zaježke. Je to uvoľnené stretnutie priateľov s pestrým a neformálnym programom. Hostia sú povzbudzovaní k tomu, aby každý nejak prispel k spoločnej tvorbe atmosféry a domáci im idú príkladom. Veľká časť programu je pripravovaná ľuďmi zo Zaježovej a okolia.  Aj napriek minimálnej propagácii na slávnosť prichádza každý rok 700-800 priateľov Zaježky z celého Slovenska aj zo zahraničia.

Čítať ďalej...
          

Stránky